Ubytovací řád

 1. Kästle Residence (dále jen "residence") může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku residence ihned po příchodu platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti) a podepíše registrační formulář.
 2. Na základě potvrzené objednávky je residence povina hosta ubytovat od 14:00 do 16:00. Do této doby residence rezervuje pro hosta pokoj, není-li objednávkou určeno jinak.
 3. Host, který se ubytuje před 6:00, uhradí cenu za pokoj za celou předcházející noc.
 4. Čas uvolnění pokoje v den odjezdu hosta je stanoven na 10:00. Uvolnit pokoj v pozdějším čase je hostu dovoleno pouze po předchozí domluvě s recepcí residence.
 5. Požádá-li host o prodloužení ubytování, ubytovatel je oprávněn nabídnout mu i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen hradit ceny v souladu s platným ceníkem, případně ceny dohodnuté. Ubytovatel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.
 7. Pro přijímání návštěv je k dispozici společenská místnost residence. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce residence do 21:00. Každá návštěva na pokoji musí být zapsána do knihy návštěv.
 8. V pokoji nebo společenských prostorách residence nesmí host bez souhlasu vedení residence přemisťovat nábytek a zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 9. V residenci, a zvlášť na pokoji, není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká elektrických spotřebičů sloužícím osobní hygieně (holicích, příp. masážních strojků, apod.). Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí (kola, lyže). K uschování sportovního nářadí slouží kolárna/lyžárna v prostorách garáže residence.
 10. Psi a jiná zvířata nejsou v residenci povolena.
 11. Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okno, v koupelně zavřít vodovodní uzávěry, zhasnout všechna světla, uzavřít dveře a klíčovou kartu odevzdat na recepci. Za ztrátu či zničení klíčové karty bude hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 12. Děti mladší šesti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách residence bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 13. Za škody způsobené na majetku residence hostem samotným, jeho návštěvou nebo jeho zvířetem odpovídá host v plné výši.
 14. Host nesmí do prostor residence vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.
 15. Ve vnitřních prostorách residence je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována pokuta ve výši 5000 Kč.
 16. V době od 22:00 do 6:30 je host povinen dodržovat noční klid.
 17. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí residence poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 18. Residence nepřebírá žádnou odpovědnost za auta zaparkovaná před residencí a v garáži a neodpovídá za ztrátu předmětů z automobilů zde zaparkovaných.
 19. Za klenoty, peníze a jiné cennosti residence odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty residencí do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka residence.
 20. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti residence přijímá vedení residence. Stížnost může host provést i písemnou formou a tento zápis předat recepci residence.
 21. Věci hostem zapomenuté nebo odložené, pokud jsou uloženy, jsou zasílány na adresu hosta formou dobírky.
 22. Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za pokoj bere host tyto podmínky na vědomí a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.